Døgnservice​

81 81 41 41

Tagrende og nedløb

Tagrender og nedløb ser de fleste som en gør-det-selv-opgave. Tagrendefabrikanterne, byggemarkederne og tømmerhandlerne bidrager med synspunktet, at det er "så nemt, at du ikke behøver at være håndværker". Faktum er, at der hvert år opstår fugt- og svampeskader for flere hundrede millioner kr på grund af defekte eller forkert opsatte tagrender og nedløb.

Inden man kaster sig ud i selv at udskifte tagrender og nedløb, bør man som minimum tage højde for en række forhold. Her kommer de vigtigste.

 

1. Materialevalg

Der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til valg af materiale, model og farve.

Matriale

Plast

Stål

StålPlus

Aluminium

AluZink

Zink

Kobber


Praktiske hensyn

Nogle materialer er ikke velegnede i kystnære områder.


Nogle materialer bliver kemisk påvirket af nærliggende fabrikker og tærer op på få år.


Underpap, trykimprægneret træ og tagbeklædning af træ kan udvikle syre, ligesom bly og kobbertage kan forårsage galvaniske tæringer på nogle materialer. Derfor er din nuværende tagbelægning afgørende for, hvilket materiale du bør vælge.


Kosmetiske hensyn

Nogle materialer fås kun i én farve.

Nogle modeller fås kun i én farve.​​

2. Dimensionering

Dimensionering af tagrenden er afhængig af, hvor stort et areal tagrenden skal afvande, og hvor mange nedløb der tilsluttes.

Man bør også tage med i sine overvejelser om der er mange træer i området, til at forstoppe tagrenden med visne blade, eller om andre omstændigheder i det enkelte tilfælde bør tages med i dimensioneringen.

nr.10 = 4" = 100mm
nr.11 = 5" = 125mm
nr.12 = 6" = 144mm

HUSK det er langt fra sikkert, at din gamle tagrende er dimensioneret rigtigt.

3. Rendejernene eller konsoljernene

​Skal passe til den valgte tagrendes størrelse og model.


Afstanden mellem jernene må ikke overskride max. afstanden ifølge tagrendefabrikanten for den valgte model.


Jernene skal opsættes med det rigtige fald mod alle nedløb. Der er forskellige minimumsfald på forskellige tagrender.


Bemærk, at selv det jern, der sidder med det største fald (ved tudstykket), ikke må ligge længere nede, end at hvis du lægger en pind på taget og ned i tagrenden skal pinden stadig ramme inde i tagrenden og ikke ud over forkanten på tagrenden.

Jernene skal opsættes således, at forkanten af tagrenden ligger lavere end bagkanten. I tilfælde af at tagrenden forstopper, vil vandet løbe ud over forkanten og ikke bagkanten, hvor det kan medføre fugt eller svamp i bygningskonstruktionen.

4. Ekspansion

Husk at alle materialer ekspanderer. Nogle mere end andre.


Afhængig af hvilket materiale, du har valgt, hvor lang din tagrende er, hvor højt dit nedløb er, skal du opsætte render og nedløb med - eller uden – ekspansionsstykker. Husk at tage højde for temperaturen den dag du opsætter tagrender.

Det er vigtigt at følge fabrikantens forskrifter for, hvor langt der må være mellem dine hængselsstifter. Husk også at bruge vulstring for hver hængselsstift.  

5. Garanti

Garanti er en afgørende sikring af forbrugeren. Også på tagrende-området skal du sikre dig, at du har garanti på produktet og på det udførte arbejde. Fabrikantens garanti bortfalder, hvis produktet ikke er opsat håndværksmæssigt korrekt og efter anvisningerne.

Et firmas garanti er ikke mere værd end mesters samvittighed og hæderlighed. Vi ser desværre alt for tit, at firmaer lukker den ene dag og åbner igen dagen efter med et nyt CVR-nummer for at løbe fra deres ansvar. Jeg, Allan Hansen, ejer af TagrendeExperten, er ”gammeldags” nok til, at for mig er et ord et ord, og det løber man ikke fra. Lige meget hvad det koster