Døgnservice​

81 81 41 41

​​Hvad siger forsikringsselskaberne

​Som forsikringstager har man pligt til at begrænse eller afværge skader ifølge forsikringsselskabernes betingelser. Det er vigtigt, at du tjekker dine forsikringsvilkår, så du er sikker på, hvilke krav dit selskab stiller – for eksempel i tilfælde af sne.

Man har selv pligt til at afværge og begrænse risikoen for skader skabt af snetryk. Gør man ikke det, kan en eventuel erstatning ved snetryk blive formindsket. Kontakt derfor dit forsikringsselskab, hvis du kommer i tvivl. 

Idenyt

​Forsikringen dækker ikke ved misligholdelse. Hvis dit tag, skotrender og tagrender er dårligt vedligeholdt, dækker din husforsikring som hovedregel ikke eventuelle skader. Det er f. eks skader i form af nedsivende fugt på grund af revner eller smeltet fygesne. Det kan også være frostsprængninger i murværk, hvis der siver vand ned på grund af defekte eller stoppede tagrender.
 

Forsikringen dækker typisk, hvis du får en skade på grund af blæst - men også her gælder det, at manglende vedligeholdelse påvirker erstatningen.

Nyttige links til dig

​1. Bolius Boligejernes Videncenter A/S

2. IF forsikring

3. Forsikring og pension

4. Klimatilpasning

5. Erhvervs- & Byggestyrelsen

6. idenyt

Du kan altid kontakte os.

Skal du igang med at have skiftet tagrender, eller skal der bare gøres noget ved dem. Så ring og tag en snak med os.

Ring på:

81 81 41 41